Valmistettava lehti-ilmoitus

Mikäli valmista PDF-tiedostoa ei ole mahdollisuutta tehdä, voidaan ilmoitus valmistaa myös meillä. Tämä takaa moitteettoman teknisen laadun sekä visuaalisen vahvuuden. Valmistamme ilmoitukset mainostajan toimittaman käsikirjoituksen mukaisesti. Tarvittaessa suunnittelemme ilmoituksen alusta alkaen, ottaen huomioon mainostajan toiveet. Kymmenien vuosien kokemus sanomalehti-ilmoituksista antaa meille vahvan selkänojan suunnitella niin pienet kuin suuretkin kokonaisuudet.

Valmistettavan ilmoituksen aineistoformaatit

Ilmoitustekstit toimitetaan MS-Word, TXT- tai RTF-muodossa. Ilmoitustekstin lisäksi tarvitaan asettelumalli sekä ilmoituksessa käytettävien kuvien ja logojen originaalit. Mikäli kuvat toimitetaan sähköisessä muodossa, tulee niiden formaatit olla joko EPS-, TIF tai JPG-formaatissa. Kuvat voidaan toimittaa myös pinta- tai diaoriginaaleina. Jos toimitat kuvat cmyk-muodossa varmista, että värimuunnoksessa on käytetty oikeaa väriprofiilia. Kohdasta kuvien käsittelyvinkkejä saat lisätietoja asiasta.

Aineiston toimittaminen

Voit toimittaa ilmoitusaineiston joko sähköpostilla tai ftp-linjasiirtona. Sähköpostiliitteen maksimikoko on 10 Mb. Varmista, että olet tehnyt ilmoituksesta varauksen ennakkoon ilmoitusmyynnin kanssa. Jos paikkavarausta ei ole tehty, ota yhteyttä lehden ilmoitusmyyntiin.

Suuret, yli 10 Mb:n tiedostot kannattaa lähettää ftp-linjasiirtona. tunnukset saat ottamalla yhteyttä ko. lehden ilmoitusosastoon.

Voit toimittaa aineiston myös CD-levyllä, DVD-levyllä tai usb-muistitikulla. Voit käyttää myös yleisimpiä muistikortteja.