Painovalmis lehti-ilmoitus

Ilmoituskoot

Broadsheet (Karjalainen)

1 palsta 44 mm
2 palstaa 92 mm
3 palstaa 140 mm
4 palstaa 188 mm
5 palstaa 236 mm
6 palstaa 284 mm
7 palstaa 332 mm
8 palstaa 380 mm

5-palstainen tabloid

1 palsta 48 mm
2 palstaa 99 mm
3 palstaa 151 mm
4 palstaa 202 mm
5 palstaa 255 mm

6-palstainen-tabloid (Pielisjokiseutu, Outokummun seutu, Karjalan Heili, Parikkalan-Rautjärven Sanomat, Lieksan Lehti, Ylä-Karjala ja Pogostan sanomat)

1 palsta 39 mm
2 palstaa 82 mm
3 palstaa 125 mm
4 palstaa 168 mm
5 palstaa 211 mm
6 palstaa 255 mm


Valmis ilmoitus on aina PDF-muotoinen

Täysin valmis ilmoitusaineisto, johon ei enää tehdä mitään muutoksia, tulee toimittaa aina PDF-muodossa. Oikein tehty PDF-tiedosto sisältää kaikki ilmoitukseen kuuluvat elementit: fontit, kuvat, grafiikat ja logot. Se on myös pakattu pieneen tilaan, joka nopeuttaa tiedoston käsittelyä.

PDF-tiedosto tulee aina tehdä varatun tilan kokoiseksi, siinä ei saa olla ylimääräisiä valkoisia reunoja tai leikkuumerkkejä.

PDF-tiedosto on valmistettava sanomalehtituotantoon sopivilla asetuksilla. Älä käytä ilmoituksen valmistamiseen tekstinkäsittely- tai esitysgrafiikan tekemiseen tarkoitettuja ohjelmia (mm. Word tai PowerPoint). Kuvankäsittelyohjelmia tulee käyttää vain ilmoituksessa olevien kuvien käsittelyyn. Tee ilmoitukset grafiikka- tai taitto-ohjelmilla. Tee PDF-tiedosto esim. Adobe InDesign- tai Illustrator-ohjelmasta suoraan tai Acrobat Distillerin kautta. Käytä Adoben ohjelmissa valmiina olevaa Press Quality –luontiasetusta ja vaihda asetuksista cmyk-kohdeprofiiliksi WAN-IFRAnewspaper26v5.icc .

Lataa ICC-profiilit

Sisällytä kaikki kirjaimet dokumenttiin tai konvertoi ne grafiikaksi.

Ilmoitusaineiston voi toimittaa myös grafiikkaohjelman omassa dokumenttimuodossa. Tällöin tulee tekstit konvertoida tai tehdä aineistosta Package-kansio (Indesign), mikä sisältää kaikki ilmoitusaineistoon liittyvät oleelliset elementit. Dokumenttimuodossa oleva ilmoitusaineisto ei kuitenkaan ole valmis aineisto, vaan sen käsittelystä peritään ilmoitusvalmistuslisä.

Kuvien käsittelyvinkkejä

Sanomalehti-ilmoituksissa maksimi värimäärä ei saa ylittää 240%:a. Ilmoitukseen kuvat kannatta nostaa rgb:nä. (Poikkeuksena kuvat, joihin halutaan juuri tietyt cmyk-arvot. Tällöin profiilia ei kannata tallentaa kuvaan etteivät värit lähtisi seuraavissa työvaiheissa kääntymään.). Cmyk-käännös kannattaa kuville tehdä yleensä siis vasta pdf:n tekovaiheessa. Hyötynä on, että rgb-kuvia voi säätää vielä ilmoituksen valmistamisen aikana ja samaa ilmoitusta voi käyttää eri painotuotteissa pdf-asetuksista cmyk-profiilia vaihtamalla. Sanomalehti-ilmotuksissa kannattaa usein keventää tummaa värialuetta. Käytä värimuunnoksessa oikeaa, sanomalehtituotantoon tarkoitettua väriprofiilia WAN-IFRAnewspaper26v5.icc tai jos käytät harmaasävykuvia, käytä profiilia WAN-IFRAnewspaper26v5_gr.icc. Lataa sanomalehtituotantoon sopivat väriprofiilit alta.

Lataa ICC-profiilit

Kuvien resoluution tulee olla 200 dpi kuvasuhteen ollessa 1:1. Viivakuvissa kannattaa käyttää huomattavasti korkeampaa resoluutiota, 600-1000 dpi.

Muita vinkkejä

Älä jätä PDF-tiedostoon spottivärejä. Nämä saattavat, varsinkin läpinäkyvyysefektien kanssa, aiheuttaa grafiikkaelementtien häviämistä. Erikoisefektien käytössä kannattaa muutenkin käyttää harkintaa ja mieluiten tarkistettava etukäteen, menevätkö ne läpi tuotantoprosessissa.

Tarkista elementtien osalta, että overprint-asetukset ovat oikein (Yleensä pois päältä, ellei objektissa ole värinä 100% musta). Mikäli overprint-asetus on päällä, esim. valkoiset elementit yleensä häviävät lopullisessa tulostuksessa.

Pyri välttämään useampaa kuin kahta osaväriä etenkin pienessä tekstissä sekä negatekstissä. Sanomalehtiprosessissa pieni kohdistusheitto on mahdollinen, jolloin useilla väreillä tehtystä tekstistä häviää luettavuus. Tämä ongelma esiintyy etenkin silloin, jos ilmoitus on tehty kuvankäsittelyohjelmalla. Vaikka esimerkiksi Photoshop-ohjelmasta löytyy PDF-tallennusmahdollisuus, tekee ohjelma tiedostosta kuvan, jolloin mustatkin tekstit muuntuvat monivärisiksi. Käytä siis aina ilmoituksen valmistukseen grafiikka- tai taitto-ohjelmaa.

Älä suojaa PDF-tiedostoa salasanoilla, joka estää tiedoston tulostamisen. Tällainen tiedosto ei siirry lehden sivulle.

Tarkista aina lopuksi, että PDF-tiedoston kaikki elementit ovat cmyk-muotoisia.

Kaikki muut paitsi oikein tehdyt PDF-tiedostot ovat valmistettavia aineistoja, joista peritään ilmoitusvalmistuslisä.

Mikäli sanomalehden tuotantoprosessissa havaitaan ohjeiden vastaisesti tehtyjä pdf-tiedostoja, niiden korjaamisesta peritään käsittelymaksu.